kaczazupa portal

Temat: kredyt zabezpieczony wekslem
  Cytat: Napisał/a rafal_26 nie ma czegoś takiego, jak wygaśnięcie prawa do wypełnienia weksla Nie ma ? - A. Miera Czy dopuszczalne jest wypełnienie weksla gwarancyjnego in blaco po przedawnieniu roszczenia ze stosunku podstawowego ? Prawo Bankowe 2001 nr 9, s. 89 - M. Czarnecki, L. Bagińska Prawo wekslowe i czekowe Koment. uw. 117 do art.10 - P. Nazarewicz Wybrane zagadnienia z zakresu prawa wekslowego cz. II PH nr 8 s. 16. A już niezależnie od sprawy przedawnienia - a jak strony tak uzgodnią w porozumieniu ? Cytat: Napisał/a rafal_26 - może się przedawnić albo weksel - 3 lata od daty wystawienia (wskazanej na wekslu - nie daty wydania weksla in blanco) Daty płatności. ;)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=91247